CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Dokumentárním filmem od zpravodajství ke hranému filmu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Datum konání: 09.04.2015

Cyklus čtyř přednášek je věnován pojmu reality a způsobu, jakým lze formovat výpovědi o skutečných událostech ve světě filmu a médií. Soustředíme se na různorodost práce s informacemi a přidanými hodnotami dramatizace, kriticky se zamyslíme nad vnímáním obsahu. Odpovědět nám přijedou zajímaví hosté a jejich výklad doplní řada ukázek či projekcí tematicky propojených snímků.

 

Na začátku si objasníme zákonitosti práce s realitou na pomezí médií a filmu, ve druhé zákonitosti zpravodajství a publicistiky, třetí lekce se zaměří na autorský dokumentární film a ve čtvrtém bloku na mizivou hranici, která dělí hraný film od dokumentárního.

 

2. lekce

Ve druhé lekci cyklu se soustředíme na zpravodajství a publicistiku, a jejich zákonitosti. Co jsou to zpravodajské hodnoty? Jakým způsobem ovlivňují zpravodajství a formují jeho druhy? Jakým způsobem jsou koncipovány zpravodajské šoty pro televizní zpravodajství? Jak se zpravodajství liší od publicistiky? A jakou roli zde sehrává osobní hledisko? Jak tedy přiblížit události světa všem? Na tyto otázky dostanete odpověď v úvodní lekci trojdílného cyklu. 

Vstupné:

Studenti: 25 Kč

Senioři: 30 Kč

Veřejnost: 40 Kč

 

 

Těšíme se na Vás!

ikona šipkazpět

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme