CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Film a právo

OBSAH LEKCE

Zákony na nás pamatují při jízdě tramvají, když obědváme v restauraci, a dokonce i když si trháme jablko na vlastní zahradě. Za této situace se lze stěží divit tomu, že existuje řada předpisů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají tvorby, výroby a užívání filmů. Cílem přednášky je poskytnout přehled nejdůležitějších právních předpisů, s nimiž výrobci a distributoři filmů, ale i jejich diváci běžně přicházejí do styku, a vysvětlit, jak jsou tyto předpisy vzájemně provázány a jak ovlivňují náš každodenní život. 


Zaměříme se především na právo autorské, právo na ochranu osobnosti a také právo na svobodu projevu. Srozumitelnou formou vysvětlíme základní principy, na kterých je právní regulace v současné České republice postavena, a na příkladu dokumentárních filmů si ukážeme, jak různé typy filmů mohou přesahovat do různých oblastí práva. 
Přednáška je doplněna ilustrativními ukázkami nejen z dokumentárních filmů a živou diskuzí.

FILM A PRÁVO

* úroveň: pro začátečníky a mírně pokročilé

 * délka lekce: 90 minut

 * formát lekce: přednáška s užitím filmových ukázek     

  
 

 

 

 

 

FORMÁT

Nejprve představíme základní principy, na kterých příslušná právní regulace spočívá, a následně si během diskuze předvedeme modelové situace, jimiž musí filmaři nezřídka projít. V průběhu diskuzí se také zaměříme zejména na (právně) nejednoznačné situace, jako je užití skryté kamery, meze nedotknutelnosti soukromí veřejně činných osob nebo filmy postavené na principu found footage. Vhodná témata budou ilustrovat ukázky z konkrétních filmů.

LEKTOR

Ivan David je advokát specializující se na právo duševního vlastnictví (především právo autorské a právo ochranných známek) a související právní odvětví, jako je právo mediální, právo filmové, právo reklamní nebo právo proti nekalé soutěži. Je autorem odborné publikace Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva (2015). V roce 2013 byl jmenován expertem Státního fondu kinematografie se specializací na ochranu práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.

 

ikona šipkazpět

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme