CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jak nenaletět zprávám z internetu?

Jak nenaletět zprávám z internetu?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Datum konání: 23.11.2023
  • Termíny: 9.00, 14.30
  • Místo akce: Kino Dukla Jihlava
  • Délka akce: 90 minut

Přednášky třetího věku:

👉 JAK NENALETĚT ZPRÁVÁM Z INTERNETU?

Lekce zaměřená na kritické čtení různých forem mediálních obsahů, na nichž si ukážeme možné manipulace či zkreslení. Prostřednictvím bohatého ilustračního materiálu, s nímž se na internetu i v tiskovinách často sami setkáváme, přibližuje podoby ovlivňování obsahu, vznik hoaxů, fake news i fungování propagandy. Přináší jasný pohled na fungování Facebooku. Upozorňuje na různé tváře titulků i formy skryté manipulace včetně problematiky deepfake videí. Účastník lekce pochopí, jak vnímat různá mediální sdělení v kontextu s celým spektrem možných ovlivňujících faktorů - od vlastnictví, přes způsoby financování až k prezentační formě odpovídající cílovým skupinám.

 

Lektor Bedřich Musil

👉 23. 11. 2023 —> 2 termíny
9:00—10:30
14:30—16:00

50 let +
Vstup zdarma
Kino Dukla Jihlava, velký sál

Přednášky se konají za podpory statutárního města Jihlava

 

ikona šipkazpět

Lektoři

Bedřich Musil

Bedřich Musil

Bedřich Musil většinu svého profesního života zasvětil médiím a marketingu. Je absolventem mediální komunikace a sociologie na Fakultě sociálních studií a informačních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stál u zrodu regionální stanice Rádio Vysočina, kterou programově vedl v jejích začátcích a do níž j se po několikaleté mezietapě v reklamních a produkčních agenturách zase vrátil. S postupem času se stále intenzivněji věnuje vzdělávání a mediální gramotnosti. Vybudoval s kolegy metodický web pro učitele středních škol, který jim pomáhá s přípravou na výuku průřezového tématu „mediální výchova”. Doplněním jsou doprovodné semináře, a to jak pro učitele, tak i studenty. Je přesvědčen, že mediální gramotnost je v dnešní době jednou ze stěžejních kompetencí každého člověka.

více info

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme