CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Současný český dokument - od praxe k teorii

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Datum konání: 13.05.2015

Cyklus přednášek si klade za cíl u posluchačů vzbudit zájem o dokumentární film jako o médium přenášení zkušenosti, a také jako o prostředek tvorby. Obsah jednotlivých částí se bude proto skládat z ukázek a následné analýzy významných děl českého dokumentu polistopadové éry: Nový Hyperion, Český sen, Automat, Nonstop, Maturita v listopadu, Zánik Československa v parlamentu a případně dalších.

            Analýza bude klást důraz na interpretaci významu, aby bylo zřejmé, jakým způsobem, pomocí jakých metod, se dokumentární film snaží předat svá sdělení. Jedná se tedy o vodítko k tomu, jak rozumět filmové řeči dokumentu a k tomu, jak případně této řeči využívat při samostatné tvorbě. Analýza by měla podtrhnout určující význam tématu a úhlu pohledu autora, pro tvorbu dokumentárního filmu.

 

4. lekce - Nejčastější dramaturgické chyby v dokumentu

Poslední lekce vzdělávacího cyklu zaměřeného na současný český dokument se bude věnovat převážně praktickým problémům, které pronásledují proces tvorby dokumentárního filmu hned po vzniku nápadu. Lektor se zaměří na nejfrekventovanější chyby a omyly během psaní námětu a scénaře, připomene nejpoužívanější dramaturgické postupy a upozorní na komplikovanější situace vznikající během samotné práce se scénářem. Těšit se také můžete na příklady z praxe a ukázky dobře odvedené filmařeské práce.

 

 

Těšíme se na Vás!

 

ikona šipkazpět

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme