CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Současný český dokument: od praxe k teorii

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Datum konání: 08.04.2015

Cyklus přednášek si klade za cíl u posluchačů vzbudit zájem o dokumentární film jako o médium přenášení zkušenosti, a také jako o prostředek tvorby. Obsah jednotlivých částí se bude proto skládat z ukázek a následné analýzy významných děl českého dokumentu polistopadové éry: Nový Hyperion, Český sen, Automat, Nonstop, Maturita v listopadu, Zánik Československa v parlamentu a případně dalších.

                Analýza bude klást důraz na interpretaci významu, aby bylo zřejmé, jakým způsobem, pomocí jakých metod, se dokumentární film snaží předat svá sdělení. Jedná se tedy o vodítko k tomu, jak rozumět filmové řeči dokumentu a k tomu, jak případně této řeči využívat při samostatné tvorbě. Analýza by měla podtrhnout určující význam tématu a úhlu pohledu autora, pro tvorbu dokumentárního filmu.

Lektorem lekcí bude dokumentarista Martin Kohout.

 

1. lekce: ANALÝZA DÍLA

                První přednáška by se měla věnovat delší ukázce, či celému dokumentárnímu dílu v délce cca padesáti minut. Ve zbývajícím čase bude vysvětlen základní interpretační rámec, princip propojení jednotlivých sekvencí, úhel pohledu autora, míra zangažovanosti autora v ději, práce s prostorem atd. Jako ukázka bude vybrán jeden z výše uvedených filmů, nejspíše však Český sen, nebo Automat – protože jsou středoškolské mládeži poměrně blízké. Na závěr diskuze.

 

Rezervace na jednostlivé lekce prosím provádějte na emailové adrese:

cdf@c-d-f.cz

 

Těšíme se na Vás!

 

 

ikona šipkazpět

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme