CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Současný český dokument: od praxe k teorii

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Datum konání: 22.04.2015

Cyklus přednášek si klade za cíl u posluchačů vzbudit zájem o dokumentární film jako o médium přenášení zkušenosti, a také jako o prostředek tvorby. Obsah jednotlivých částí se bude proto skládat z ukázek a následné analýzy významných děl českého dokumentu polistopadové éry: Nový Hyperion, Český sen, Automat, Nonstop, Maturita v listopadu, Zánik Československa v parlamentu a případně dalších.

                Analýza bude klást důraz na interpretaci významu, aby bylo zřejmé, jakým způsobem, pomocí jakých metod, se dokumentární film snaží předat svá sdělení. Jedná se tedy o vodítko k tomu, jak rozumět filmové řeči dokumentu a k tomu, jak případně této řeči využívat při samostatné tvorbě. Analýza by měla podtrhnout určující význam tématu a úhlu pohledu autora, pro tvorbu dokumentárního filmu.

Lektorem lekcí bude dokumentarista Martin Kohout.

 

2. Rozmanitost postupů

         Druhá přednáška by se zaměřila na seznámení s rozmanitými podobami dokumentu pomocí krátkých ukázek z významných českých dokumentů, které se liší svojí stavbou, či zaměřením. Konkrétně se bude jednat o tyto filmy: Maturita v Listopadu, Nový Hyperion, Bohemia Docta, Manželské Etudy, Nonstop, Papírový atentát, a případně další. Představení těchto rozdílných forem by mělo ukázat dokumentární film jako svébytnou součást kinematografie a umělecké tvorby a vytrhnout jej tak z klišé, které o něm možná u někoho vytváří televize (viz. „to jsou pořady o přírodě“ atd). Přednáška by také měla posloužit k nahlédnutí do důležitých tvůrčích počinů i společenských problémů ztvárněných v dokumentárních filmech v porevoluční době u nás.

 

Rezervace na jednotlivé lekce prosím provádějte na emailové adrese:

cdf@c-d-f.cz

 

 

Těšíme se na Vás!

ikona šipkazpět

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme