CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Současný český dokument: od praxe k teorii

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Datum konání: 06.05.2015

Cyklus přednášek si klade za cíl u posluchačů vzbudit zájem o dokumentární film jako o médium přenášení zkušenosti, a také jako o prostředek tvorby. Obsah jednotlivých částí se bude proto skládat z ukázek a následné analýzy významných děl českého dokumentu polistopadové éry: Nový Hyperion, Český sen, Automat, Nonstop, Maturita v listopadu, Zánik Československa v parlamentu a případně dalších.

                Analýza bude klást důraz na interpretaci významu, aby bylo zřejmé, jakým způsobem, pomocí jakých metod, se dokumentární film snaží předat svá sdělení. Jedná se tedy o vodítko k tomu, jak rozumět filmové řeči dokumentu a k tomu, jak případně této řeči využívat při samostatné tvorbě. Analýza by měla podtrhnout určující význam tématu a úhlu pohledu autora, pro tvorbu dokumentárního filmu.

Lektorem lekcí bude dokumentarista Martin Kohout.

 

3. lekce: ZÁKLADY NATÁČENÍ

                Třetí přednáška by byla směřována více na praxi, posluchači by byli seznámeni se základy kamery (typy záběrů -velikosti, úhly) a se způsoby jejich střihu. Proběhla by krátká ukázka z hraného filmu, na kterém by se dané střihové postupy a typy záběrů demonstrovaly. Ukázkou by nejspíše byl film Kmotr, který filmovým řemeslem vládne dokonale. Závěrem přednášky by bylo zadání úkolu, který by mohl být zvládnut ve skupinkách 4-6 lidí na obyčejnou digitální kameru (záleží na počtu žáků a jejich nadšení proto něco dělat). Jedná se o cvičení FAMU, které je vystavěno na požadavku užití konkrétně zadaných asi dvaceti osmi různých druhů záběrů použitých v libovolně zvoleném (třeba i banálním) příběhu, přičemž je povoleno stříhat jen v kameře. Na tomto cvičení je pro studenty překvapivé, jak zajímavě jeho výsledky působí díky užití velké většiny prostředků záběrování a střihu i při natočení zcela hloupého příběhu.

 

Rezervace na jednotlivé lekce prosím provádějte na emailové adrese:

cdf@c-d-f.cz

 

Těšíme se na Vás!

                

ikona šipkazpět

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme