CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Studentská televize / 12:35

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Datum konání: 01.02.2022

Studentská televize je kurzem, který studenty zapojí svérázným způsobem do velkého projektu více škol Jihlava mi není fu(c)k. Tento projekt se zabývá hledáním a zkoumáním témat, osob a vzorů, které reprezentují moderní občanskou společnost s důrazem na aktivitu a iniciativu jejích členů - občanů zejména na jihlavsku. Cílem je předat mladé generaci energii, prostředky a poznání, jak může participovat na veřejném životě, usilovat o zlepšení životní úrovně, vynášet témata, o kterých soudí, že je třeba je řešit, jak oslovovat své vrstevníky a v diskusi vysvětlovat své postoje tváří v tvář kritice odpůrců i zástupců územně právních organizací.

Studentská televize zapojí studenty do projektu tvůrčím způsobem, v němž zároveň projdou základy mediální a audiovizuální výchovy a naučí se praktickým dovednostem.

Lekce realizujeme pro gymnázium AD FONTES.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

ikona šipkazpět

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme