CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Artur Závodský

Rok narození: 1912

Profese: pedagog, teoretik, teatrolog

Země: Československo

Syn hostinského, vystudoval reálné gymnázium v Hlučíně (1923–1931) a češtinu, filozofii a estetiku na FF UK v Praze (1931–1936, PhDr. 1938 na FF MU v Brně sociologickou prací Dobrý občan moderní obce. Paul Bureau). Během studií pracoval politicky v Kostufře (= Komunistická studentská frakce). Učil na gymnáziích v Brně (1936–1939) a v Hranicích (1939–1950), kde se významně podílel na organizování kulturního života (mj. 1942 na založení Beskydského divadla). Během totálního nasazení v továrně firmy Kunz byl pro sabotáž zatčen a 1944–1945 vězněn v Přerově, Brně (Kounicovy koleje) a v koncentračních táborech ve Flossenbürgu a v Dachau. Po válce byl v Hranicích předsedou kulturní rady a vedoucím redaktorem týdeníku Okresního výboru KSČ Ruch (1946–1948). 1950 se habilitoval prací Fr. L. Čelakovský a jeho umělecké dílo pro obor dějin české literatury na brněnské FF a počal přednášet také na JAMU (1950–1952). Na FF byl od 1952 odborným asistentem, od 1953 docentem, od 1960 profesorem, titul CSc. získal 1956 prací Studie o Petru Bezručovi, DrSc. 1963 prací Gabriela Preissová. 1957–1961 zastával funkci proděkana pro vědeckou činnost fakulty. 1963 dosáhl zřízení katedry slovanských literatur, divadelní a filmové vědy, kterou vedl až do reorganizace 1973, poté (až po odchod do důchodu 1978) řídil oddělení divadelní a filmové vědy v rámci katedry věd o umění. Byl též vedoucím sekce pro studium dramatu v brněnské pobočce Literárněvědné společnosti při ČSAV. Zdroj: slovnikceskeliteratury.cz

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme