CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Corinne Dardé

Výpis filmů autora

Žalozpěv na krásu

Žalozpěv na krásu

Gao Xingjian / Francie / 2013 / 117 min. 0 sec.

Čtyřicet herců tančících velkoměsty světa, pouštěmi, starými epopejemi a vnitřními obrazy. V Gaově poeticko-estetickém světě se mísí přelud s představivostí, skutečnost s neskutečností. Experimentální film-báseň oproštěný od narace zcela mimo měřítka tradiční kinematografie.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme