CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Dagmar Mocná

Rok narození: 1958

Profese: literární historik, teoretik

Země: Česko

Po studiích na gymnáziu vystudovala obory český jazyk a literatura - hudební výchova na Filozofické fakultě, absolvovala v roce 1982 diplomovou prací o recepci Anny Proletářky. V 80. letech byla zaměstnána v Ústavu pro českou a světovou literaturu, v roce 1987 získala vědeckou hodnost CSc. prací Hledání prozaického tvaru, od roku 1997 docentkou české literatury (prací Červená knihovna). 17. dubna 2007 byla prezidentem republiky V. Klausem jmenována profesorkou dějin české literatury. Od roku 1993 vyučuje na Katedře české literatury Pedagogické fakulty UK. Od 1. září 1997 působí ve funkci vedoucí katedry. V odborné tvorbě se zaměřuje zejména na monografie o literárních dílech (Případ Kondelík, Záludný svět Povídek malostranských). Dalším jejím badatelským zájmem jsou dějiny a teorie populární literatury, historická poetika a mapování fikčního světa. Na PedF UK přednáší dějiny literatury 1. poloviny 20. století. Dagmar Mocná je vdaná a má dvě děti. Zdroj: wikipedia.org

Publikace autora

Encyklopedie literárních žánrů

Encyklopedie literárních žánrů

Dagmar Mocná
2004 / 699 stran

Souhrnná práce z oboru české genologie a historické poetiky, první svého druhu u nás. Publikace zahrnuje genologické „fenomény“ české literatury všech tvůrčích oborů: z prózy, poezie, dramatu, nejen z literatury umělecké, ale i populární, z folklorní slovesnosti, literatury pro děti a mládež, literární fantastiky, komiky i literatury faktu, přičemž zachycuje všechna období od počátků až k dnešku. Výběr témat přihlíží k významu, příznačnosti a produktivitě daného žánru v české literatuře. [databazeknih.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme