CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Daniel Goleman

Rok narození: 1946

Profese: redaktor, psycholog

Země: USA

Daniel Goleman

Narodil se 7. března 1946 v Stocktonu v Kalifornii, kde jeho rodiče působili jako univerzitní profesoři. Doktorát z filosofie získal na Harvardu, kde také jako hostující profesor přednášel. Nejprve pracoval jako redaktor The New York Times, kde psal převážně o nových objevech a trendech v oblasti behaviorální psychologie a neurologie, a později se stal šéfredaktorem časopisu Psychology Today.
Dnes je předsedou Sdružení pro výzkum emoční inteligence v organizacích, se sídlem na katedře aplikované a profesionální psychologie Rutgerovy univerzity. Kromě toho se podílí na zavádění sociální a emocionální výuky do škol, z nichž tisíce po celém světě už začaly takové programy uplatňovat.
Jeho jméno se stalo celosvětově proslulým nejenom pro množství odborných článků publikovaných v nejrůznějších periodikách, ale zejména pro knihy, které zcela změnily náhled na lidskou inteligenci. Staly se účinným nástrojem profesionálů, pomůckou studentů i předmětem zájmu zvídavých čtenářů. Zdroj: Metafora

Publikace autora

Emoční inteligence

Emoční inteligence

Daniel Goleman
česky / 2011 / 315 stran

Je "chytrost" něčím, co je člověku předem dáno, aniž by na tom mohl něco změnit? Donedávna se myslelo, že ano a že tím, co určuje inteligenci člověka, je právě míra úspěšnosti v IQ testech. Kupodivu tomu tak ale není. Tato fascinující kniha, která vzbudila nesmírný ohlas jak v laických, tak v odborných kruzích a vyvolala doslova revoluci v zavedeném uvažování, nám přesvědčivě ukazuje, že naše chápání lidské inteligence je příliš zúžené. Schopnost empatie, sledování dlouhodobých cílů, umění domluvit se s ostatními... to všechno jsou věci, za něž získáváme body na úplně jiném poli, v království emoční inteligence. Protože je to právě tento typ inteligence, který určuje, jak budeme v životě úspěšní a spokojení. Zdroj: kosmas.cz

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme