CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Daniel McIntyre

Daniel McIntyre
Kanadský vizuální umělec Daniel McIntyre vytvořil od roku 2009 třináct krátkých filmů, promítaných na mnoha festivalech, převážně na témata paměti, identity a historie. Lev je sérií sedmi koláží zkoumajících dopad radiace na lidi i na film.

Výpis filmů autora

Bikini

Bikini

Daniel McIntyre / Kanada / 2015 / 7 min. 18 sec.

Výbušná párty na malebné pláži, svalnatí surfaři vystavení hédonistickému zírání žádostivé kamery. Vlny a přílivy emocí, vysportované svalstvo rozrušované skvrnami nedokonalostí emulze, síla a omamnost dokonalých tvarů sošných těl vynikají v průzračných vrstvách obrazů atolu, nad kterým se kdysi mezi palmovými listy vznášela oblaka z nukleární exploze.DETAIL:Ikonický záběr atomového hřibu se přelévá do mohutné vlny, po níž kloužou vzpřímené figury tichých surfařů.

Exhumace

Exhumace

Daniel McIntyre / Kanada / 2018 / 8 min. 0 sec.

Touha zbavená svého objektu je souznačná s obrazy znejasňovanými vykrajováním jejich kusů; seškrábání části viditelného pole se stává zářezem do strádajícího těla, tápajícího v mezeře po zmizelém blízkém a v chybění fyzického prolnutí, ve vrstvení hmatatelného důkazu spolubytí.  "‚Exhumace‘ je moje interpretace nedávných zpráv o Dalího posmrtné masce. Snažil jsem se fyzicky sloupnout vrstvy reprezentace, abych odhalil rozpadlé vzpomínky na osobnosti, které kdysi existovaly." D. McIntyre  

Tíha sněhu

Tíha sněhu

Daniel McIntyre / Ukrajina, Kanada / 2014 / 15 min. 24 sec.

Esejistický deník zkoumá radiační záření ve vztahu k nemoci, poškození a smrti - člověka i filmu. Koláž vytvořená z abstraktních obrazů stejně jako cestovních a vzpomínkových záznamů, zachycených v černobylské jaderné elektrárně a přilehlých místech během ukrajinské výpravy, je ústřední částí série s názvem Lev věnované tématu radiace.DETAIL:Obrazy rozrušované mechanickými zásahy i rozpadající se obrazové variace v negativu upoutávají na důsledky radiačního záření a utrpení těla zasaženého rakovinou.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme