CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

David Landa

Výpis filmů autora

24 hodin

24 hodin

Martin Blažíček / Česká republika / 2011 / 12 min. 0 sec.

FilmSVÁTEK časosběrně zaznamenává dění v pěti českých a slovenských domácnostech 24. a 25. prosince. Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok. Dvacet čtyři hodin je automaticky sestříháno algoritmy různě procházejícími časem a obrazovou plochou natočeného materiálu.

31 konců/31 začátků

31 konců/31 začátků

Rafani / Česká republika / 2011 / 82 min. 0 sec.

FilmKOLEKTIV realizovala umělecká skupina Rafani, známá různorodou tvorbou, zahrnující fotografie, video i akce ve veřejném prostoru. Filmový traktát má strukturu města a směřuje od periferie ke středu, který je vnímán jako centrum moci, hegemonie a normativity. Každý z oddílů města/filmu pak má svého reprezentanta, zástupce současného českého umění či myšlení.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme