CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Georges Sadoul

Rok narození: 1904

Profese: spisovatel

Země: Francie

Sadoul měl od dětství slabost pro pohyblivé obrázky, ale netušil, že jednoho dne bude jeho jméno pevně spojeno s filmovou historií. Vystudoval práva a zúčastnil se hnutí surrealistů. A pak, v roce 1936, začal pracovat jako filmový kritik a historik v časopisu Regards a podílel se na utváření Francouzské filmotéky. Koncem čtyřocítých let už o filmu přednášel na pařížské Sorbonně. Byl jedním ze zakladatelů a prvním generálním tajemníkem Francouzské federace filmových klubů a Francouzského filmového institutu. Spolupracoval s filmovými časopisy asi padesáti zemí. A psal o filmu knihy, které byly přeloženy do více než pětadvaceti jazyků. Zemřel v roce 1967. Zdroj: databazeknih.cz

Publikace autora

Zázraky filmu

Zázraky filmu

Georges Sadoul
česky / 1958 / 230 stran

Kniha informuje populárním způsobem o současné světové filmové produkci. Pojednává o lidech, kteří film vytvářejí, i o současné a budoucí technice, již filmoví pracovníci používají a jež jim bude k dispozici v nejbližší budoucnosti. Nezkoumá film z hlediska historie umění, nýbrž posuzuje jej postupně jako technický výrobek, jako nástroj kultury, jako zboží, průmysl i jako umělecký výtvor. [databazeknih.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme