CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Hana Rottová

Rok narození: -

Profese: historik

Země: Československo

Vystudovala bakalářský studijní program Historické vědy / Archivnictví na FF MU, bakalářská práce Vývoj samosprávy v obci Úhonice (1848–1918). Zdroj: databazeknih.cz

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme