CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Hans Belting

Rok narození: 1935

Profese: historik umění, teoretik umění

Země: Německo

Hans Belting

Německý historik a teoretik středověkého, renesančního a také moderního umění, který se zabývá i teorií obrazu.
Narodil se v Andernachu v Německu, studoval na univerzitách v Mainz a Římě a doktorský titul z dějin umění získal na Univerzitě Johannese Gutenberga. Následně dostal stipendijní pobyt ve výzkumném institutu Dumbarton Oaks (Harvardova univerzita), Washington, D.C..
Vyučoval jako profesor na Hamburské univerzitě v roce 1966. V roce 1969 byl jmenován předsedou ústavu dějin umění na Univerzitě Heidelberg a mezi lety 1980 a 1992 působil jako profesor na Mnichovské univerzitě. V roce 1988 navštěvoval také Columbia University. Roku 1992 se stal spoluzakladatelem Akademie umění a designu na Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, kde následně vznikl Institut dějin umění a teorie médií. V roce 2003 zastával funkci předsedy v College de France v Paříži, kde přednášel o historii dívání se. Dále vyučoval jako externista na Severozápadní univerzitě a na Ecole des Hautes Etudes v Paříži.
Mezi lety 2004 a 2007 vedl Belting Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften (Mezinárodní výzkumné centrum pro kulturní studia) ve Vídni.
Je členem několika mezinárodních institucí včetně Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, Wissenschaftskolleg v Berlíně, American Philosophical Society, Medieval Academy of America, Academia Europea, Ateneo v Benátkách. Je také čestným členem Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin (od roku 2006), dále členem Order pour le Mérite of Arts and Sciences a také členem správní rady Museum Moderner Kunst (MUMOK) ve Vídni. V roce 1992 byl Belting uznán jako externí čestný člen American Academy of Arts and Sciences. V roce 2003 získal čestný titul Litterarum doctor od Londýnské univerzity. Roku 2015 získal prestižní Balzanovu cenu za mimořádný přínos ve studiu vizuálních a funkčních aspektů obrazu v západním světě, za originální přístup k interpretaci děl na křižovatkách kultur a období, a nakonec za přínos v oblasti studia uměleckých jazyků a jejich dopadu na současnou uměleckou tvorbu.
Svoji první knihu publikoval v roce 1962 (Die Basilica dei Ss. Martiri in Cimitile) a od té doby vyšlo jeho dalších více než 30 titulů. Jeho publikace věnující se umění od raného středověku do současnosti, antropologii a teorii obrazu, jsou uznávány mimo vědecké kruhy také laickou veřejností, proto se dočkaly i překladů do dalších jazyků. Zdroj: wikipedia.org

Publikace autora

An anthropology of images

An anthropology of images

Hans Belting
anglicky

In this groundbreaking book, renowned art historian Hans Belting proposes a new anthropological theory for interpreting human picture making. Rather than focus exclusively on pictures as they are embodied in various media such as painting, sculpture, or photography, he links pictures to our mental images and therefore our bodies. The body is understood as a “living medium” that produces, perceives, or remembers images that are different from the images we encounter through handmade or technical pictures. Refusing to reduce images to their material embodiment yet acknowledging the importance of the historical media in which images are manifested, An Anthropology of Images presents a challenging and provocative new account of what pictures are and how they function. The book demonstrates these ideas with a series of compelling case studies, ranging from Dante’s picture theory to post-photography. One chapter explores the tension between image and medium in two “media of the body,” the coat of arms and the portrait painting. Another, central chapter looks at the relationship between image and death, tracing picture production, including the first use of the mask, to early funerary rituals in which pictures served to represent the missing bodies of the dead. Pictures were tools to re-embody the deceased, to make them present again, a fact that offers a surprising clue to the riddle of presence and absence in most pictures and that reveals a genealogy of pictures obscured by Platonic picture theory. [press.princeton.edu]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme