CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ingmar Bergman

Rok narození: 1918

Profese: režisér, scenárista, dramatik

Země: Švédsko

Ingmar Bergman byl švédský filmový a divadelní režisér, spisovatel a dramatik, jeden z nejvýznamnějších autorských filmařů 20. století. Ingmar Bergman vyrůstal v přísném religiózním prostředí, což se později promítlo i do jeho tvorby. V letech 1937–40 studoval na Stockholmské univerzitě literární historii, ale jeho zájem si postupně získávalo divadlo a následně i film. Po promoci dělal režijního praktikanta v Stockholmském divadle. V té době uveřejnil několik svých novel a napsal řadu her, např. Kašpárkova smrt (Kaspers död, 1942) či Rakel a uvaděč (Rakel och biografvaktmästaren, 1946). Ve věku 26 let se stal ředitelem Hälsingborgského městského divadla a nejmladším ředitelem divadla v Evropě vůbec. Byl i režisérem Göteborského městského divadla (1946–49), Městského divadla v Malmö (1953–60) a v Královském dramatickém divadle ve Stockholmu (1960–66, z toho poslední tři roky jako ředitel). Bergmanovy filmy se často zabývají existenciální otázkou, smrtí, osaměním, pravdou a vírou. Zdroj: cs.wikipedia.org

Publikace autora

Dobrá vůle

Dobrá vůle

Ingmar Bergman
česky / 1993 / 247 stran

V románu obsadil autor do role protagonistů své rodiče. Na základě skutečných výpovědí, deníků i dojmů, které v něm vyvolaly dochované fotografie, rozvíjí strhující příběh rozporuplného a ambivalentního milostného a manželského vztahu protestantského kněze Henrika Bergmana, schopného a ochotného obětovat vše svému domnělému poslání, a Anny Akerblomové, dívky zoufale toužící po alespoň trochu normálním životě. [databazeknih]

Fanny a Alexandr

Fanny a Alexandr

Ingmar Bergman
česky / 1988 / 166 stran

Rozsáhlá rodinná měšťanská freska z počátku minulého století se očividně zrodila z Bergmanových autobiografických vzpomínek na dětství, i když těžil i z bohaté dětské fantazie. Titulními postavami příběhu, jsou dvě děti ­- Fanny a Alexandr ­- které ze svého dosud šťastného domova přicházejí do prostředí prosáklého strachem, falší a chorobnou askezí. [databazeknih]

Laterna magica

Laterna magica

Ingmar Bergman
česky / 1991 / 287 stran

Vlastní Bergmanův životopis v němž se autor vrací až do roku 1918, roku svého narození, odkdy se snaží vylíčit co nejpřesvědčivěji svět svého dětství, mládí i dospělosti. Klíčovým motivem je v knize ale právě období dětství a autorův vztah k rodičům, zejména k otci, kde nachází kořeny svých pozdějších traumat, nespokojenosti, ale i tvůrčího hledání. samozřejmě, že se ve svém vyprávění autor dobere i chvil, kdy pracoval na svých filmech, ale tyto vzpomínky tvoří v knize překvapivě méně podstatnou část. Bergmanovo líčení vlastních životních osudů překvapí nejen svou otevřeností, ale i střídáním vážných a humorných momentů. V lecčems může tedy být klíčem k pochopení jeho filmového díla. [databazeknih]

Obrázky

Obrázky

Ingmar Bergman
česky / 2002 / 233 stran

Jestliže se Bergman ve své Laterně magice zabýval především osobním životem, Obrázky jsou jeho životopisem filmovým. Na základě rozhovorů, které natočil s Larsem Bergströmem, vytvořil Bergman knihu o filmech, jimž vtiskl jako scenárista a režisér vlastní pečeť. V šesti kapitolách, doplněných bohatým obrazovým materiálem a podrobnou filmografií, popisuje pozadí a průběh natáčení jednotlivých filmů. V mnohém tak uvádí na pravou míru mýty, které o něm napsali jiní. VZ 20030102 OCH S6b3b | Kniha o filmech Ingmara Bergmana.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme