CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ivan Herfurt

Rok narození: 1953

Profese: dramaturg, dokumentarista, scenárista

Země: Česko

Ivan Herfurt je absolventem katedry dramaturgie a scenáristiky pražské FAMU. V osmdesátých letech se jako dramaturg Filmového ústavu podílel na rozsáhlých retrospektivních projektech z historie letních a zimních olympijských her a věnoval se sportovní a filmové dokumentaristice. Z této doby pochází jeho publikace Zlatý fond světové kinematografie. Na sportovní a filmovou tématiku píše do odborného tisku a podílí se scenáristicky na některých divadelních projektech. V Nakladatelství a vydavatelství Bohemia vydal v roce 1996 publikaci Evropské góly a o rok později na ni navázala kniha Světové góly. Zdroj: databazeknih.cz

Publikace autora

Zlatý fond světové kinematografie

Zlatý fond světové kinematografie

Ivan Herfurt
1986 / 317 stran

Kinematografie nazývaná nejmladším uměním již oslavila minulého roku 90. narozeniny á kráčí ke své stovce. Nejmladší umění tedy stárne. Ale stárnou i filmy? V knize Zlatý fond světové kinematografie vám představujeme vlastně jen část tohoto fondu - sto filmů od němé éry do sedmdesátých let vybraných v anketě uspořádané z podnětu Mezinárodní federace filmových klubů na půdě UNESCO. Třebaže je složena z medailónů o jednotlivých filmech, překvapivým způsobem dokumentuje nejen vývoj filmu, jeho estetických měřítek a technických možností, ale i vývoj doby, historické a politické situace a nad to dává i odpověď na položenou otázku. Napsat knihu o filmech je vůbec těžké, zejména má-li být čtenářsky přitažlivá. Zdá se to i zbytečné, vždyť filmy jsou především na „dívání“. Pochopit a hodnotně přijímat nové filmy je však možné pouze se znalostí historie kinematografie, uměni, které je nejen dobou ovlivňováno, ale které zpětně ovlivňuje životní postoje, názory a estetické cítění diváků. Předkládaných sto medailónů tak přináší vzpomínky na zhlédnuté filmy, uvědomění si sepětí filmu s dalšími druhy umění, naznačení motivace tvůrců a interpretů, jejich uměleckých, estetických zvláštnosti, usnadňuje vědomí celkových souvislostí historických i politických. Nechce nahrazovat tradiční historické a encyklopedické příručky, ale přiblížit svět filmu tak trochu z jiné strany, protože filmy nestárnou. [databazeknih.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme