CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ivan Olbracht

Rok narození: 1882

Profese: spisovatel, publicista, překladatel

Země: Československo

Jeho otcem byl advokát a spisovatel Antal Stašek. Od roku 1905 působil jako redaktor Sociální demokracie ve Vídni v Dělnických listech, později v Praze v Právu lidu. Roku 1921 vstoupil do KSČ a začal působit jako komunistický novinář, především v Rudém právu. Za první republiky byl dvakrát vězněn za své příliš revoluční komunistické názory, V roce 1929 z KSČ vystoupil po podepsání Manifestu sedmi. Po únorovém převratu stanul Olbracht v čele publikačního odboru Ministerstva informací, který měl na starost knižní cenzuru a vyřazování závadné literatury z knihoven. Jeho dílo je velmi ovlivněno sociálními otázkami, socialismem a revoltou proti měšťácké společnosti. Dalším výrazným zlomem v jeho tvorbě byla návštěva Podkarpatské Rusi. Mezi jeho nejznáměkší díla patří Nikola Šuhaj loupežník a Golet v údolí. Byl jmenován Národním umělcem, zemřel v roce 1952. Zdroj: wikipedia.org

Publikace autora

Marijka nevěrnice

Marijka nevěrnice

Ivan Olbracht
1982 / 284 stran

Texty uspořádal, obrazovou dokumentaci vybral a předmluvu napsal Pavel Taussig.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme