CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ivo Bláha

Rok narození: 1936

Profese: skladatel, teoretik

Země: Česko

V letech 1954–1958 studoval skladbu na Akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera. Absolvoval Koncertem pro orchestr. Pokračoval aspiranturou u Emila Hlobila a kursem elektroakustické hudby ve studiu Československého rozhlasu v Plzni pod vedením Miloslava Kabeláče a Eduarda Herzoga. V letech 1960–1962 byl členem orchestru Městského divadla v Kladně. Od roku 1967 vyučuje hudebně teoretické předměty, hudební praktikum a hudební a zvukovou dramaturgii filmu na Filmové a televizní fakultě AMU. V roce 1980 založil nový studijní obor Zvuková tvorba a stal se vedoucím stejnojmenné katedry. Přednášel rovněž na Katedře skladby Hudební fakulty AMU. V roce 1999 byl jmenován profesorem. Zdroj: cs.wikipedia.org

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme