CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ivo Bláha

Rok narození: 1936

Profese: skladatel, teoretik

Země: Česko

V letech 1954–1958 studoval skladbu na Akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera. Absolvoval Koncertem pro orchestr. Pokračoval aspiranturou u Emila Hlobila a kursem elektroakustické hudby ve studiu Československého rozhlasu v Plzni pod vedením Miloslava Kabeláče a Eduarda Herzoga. V letech 1960–1962 byl členem orchestru Městského divadla v Kladně. Od roku 1967 vyučuje hudebně teoretické předměty, hudební praktikum a hudební a zvukovou dramaturgii filmu na Filmové a televizní fakultě AMU. V roce 1980 založil nový studijní obor Zvuková tvorba a stal se vedoucím stejnojmenné katedry. Přednášel rovněž na Katedře skladby Hudební fakulty AMU. V roce 1999 byl jmenován profesorem. Zdroj: cs.wikipedia.org

Publikace autora

Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla

Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla

Ivo Bláha
1994 / 163 stran

Práce nabízí celistvý pohled na problematiku zvukové složky při tvorbě audiovizuálního díla. Autorovým cílem je látku systematicky utřídit, vymezit základní pojmy, osvětlit některé nejasnosti, upozornit na časté nedostatky, eventuálně naznačit možnosti i úskalí zvukové dramaturgie a tak inspirovat k tvořivému zvukovému vyjadřování. Tematicky se dělí do dvou okruhů: koncepce, výběr a skladba zvuku – tedy otázky zvukové dramaturgie v úzkém smyslu – a přímá realizace: technologické postupy, způsoby zpracování zvuku, jejich uplatnění apod. [databazeknih.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme