CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jan Grulich

Rok narození: 1932

Profese: spisovatel, dramaturg, pedagog

Země: Československo

Jan Grulich je pseudonym Borise Jachnina, pod kterým vydal monografii R. W. Fassbindera. Narodil se 1. května 1932 v Praze, zemřel 17. dubna 2011 v Českých Budějovicích. Jedináček, od 4 let po úrazu kyčle nemocen, často v ústavech, školní docházku začal v 15 letech, absolvoval FAMU 1967. Titul CSc., udělený na FFUK 1991 - kandidát věd o umění v oboru teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize. Od roku 1955 žije v Českých Budějovicích, kde se oženil, má děti Martinu a Petra (vnoučata, pravnoučata). Od roku 1948 statoval ve filmu, ve Vinohradském divadle a rozhlase, ale o herectví neměl zájem, jen o malířství, ale neuplatnil se, ač studoval večerní SŠUU. V Českých Budějovicích mohl pak realizovat několik výtvarných plakátů. Byl zaměstnán jako osvětový pracovník, dramaturg a nakladatelský redaktor, v produkci KDO natočil dva výukové 16mm filmy, založil a vedl Filmový klub a v celostátním výboru vedl komisi pro film. kluby dětí a mládeže. Tématem jeho diplomové i kandidátské práce byl model filmového školství u nás, současně již s přípravou učebnice a potřebné metodiky. Ale to se neuskutečnilo, ani obhajoba kandidátské práce a byl vyloučen ze Svazu novinářů. Střídal od roku 1969 po dvacet let dělnická povolání, izolatér, noční hlídač, lisař, ostřič nástrojů, nýtař a skladník. Byl rehabilitován jako pracovník filmu a jako novinář v r.1991. Po roce 1989 vedl na univerzitách seminář Kinematografická média a na odb. středních školách Dějiny filmu, na FAMU Jazyk filmu pro 1. roč. režie. Zdroj: borisjachnin.wz.cz

Publikace autora

Rainer Werner Fassbinder

Rainer Werner Fassbinder

Jan Grulich
1987 / 237 stran

.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme