CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jan Motal

Rok narození: 1984

Profese: režisér, dramaturg, pedagog

Země: Česko

Absolvoval scenáristiku a dramaturgii na Divadelní fakultě JAMU a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012 obhájil na JAMU svoji doktorskou práci zaměřenou na hermeneutiku filmového eseje. Působí jako lektor na Fakultě sociálních studií MU, kde učí etiku a dramaturgii, a na Divadelní fakultě JAMU, kde vyučuje filosofii umění. Patří mezi zakládající členy univerzitního Radia R na Masarykově univerzitě. Jako režisér a scenárista je autorem řady dokumentárních snímků pro Českou televizi, např. Sen o budování elit (2009), Meteory českého komiksu (2010), Být dýdžej (2011), rovněž se podílel na cyklech Rodinné křižovatky, Ta naše povaha česká, Záhady Toma Wizarda nebo Celnice. V ČT působí i jako externí dramaturg. Jako dokumentarista rovněž spolupracoval s Českým rozhlasem. Je autorem odborné monografie Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera (2013). Zdroj: ceskatelevize.cz

Publikace autora

Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera

Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera

Jan Motal
česky / 2013 / 168 stran

Práce analyzuje dějinnost ve filmech Chrise Markera a Karla Vachka. Teoretický rámec vymezuje tento prostor rozumění na základě Gadamerovy filozofické hermeneutiky a Ricoeurova pojetí mimésis, interpretuje Heideggerovu analýzu časovosti pobytu. Snaží se tak ve vztahu k eseji, jejž předběžně definuje jako procesuální dialog ne-karteziánského myšlení, zhodnotit pojem rozumění a díky němu pojmout dějinnost jako vztahování se pobytu k jeho časovosti. Na tomto základě interpretuje Vachkovu a Markerovu tvorbu a dochází k poznatku, že zatímco Vachkův monologický styl filmový esej ohýbá k pamfletické manifestaci tradičních myšlenkových schémat nejedlovského národního romantismu, Marker se v sebereflexivitě obrací k mechanismu dějinnosti jako takovému a je pro něj nejdůležitější strukturální analýza paměti, vzpomínek a časovosti o sobě.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme