CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jan Němec

Rok narození: 1936

Profese: režisér, producent, pedagog

Země: Česko

Patří k představitelům tzv. české nové vlny v kinematografii. V roce 1966 jej postihl zákaz točit filmy, ale mohl pracovat v televizi a byl jedním z prvních českých režisérů hudebních klipů. Definitivní zákaz tvorby ho zasáhl po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V roce 1974 byl pod nátlakem donucen opustit zemi a v exilu pobýval ve Francii, Německu, Velké Británii, Švédsku a USA. V prosinci 1989 se vrátil zpět do vlasti a k filmové tvorbě ve vlastní společnosti Jan Němec – Film (zal. 1993). Působí jako vysokoškolský pedagog na Katedře dokumentární režie (1996–1998) a na Katedře hrané režie pražské FAMU (od 1999 – do současnosti), ve školním roce 2012–2013 byl vedoucí Katedry režie FAMU. Za jeho nejvýznamnější díla jsou považovány filmy Démanty noci (1964) podle jedné z povídek Arnošta Lustiga z knihy Démanty noci a O slavnosti a hostech (1966). Zdroj: wikipedia.org

Publikace autora

Nepodávej ruku číšníkovi

Nepodávej ruku číšníkovi

Jan Němec
2011 / 246 stran

Kdo by očekával životopis režiséra Jana Němce, velice by se mýlil. Povídky, které vznikaly v letech 1970 - 1990 a které publikoval začátkem 90. let v časopisu Reflex, jsou jen náznakem toho, co ve skutečnosti prožil. Osobnosti, o nichž se zmiňuje, jsou v jistém smyslu důležité. Daleko důležitější jsou však ty, o nichž mlčí. Celé vyprávění se pohybuje na pomezí skutečnosti a fikce, pravdu a okolnosti zná jen autor sám. Šedesátá léta zachycuje spíš jako jeden nikdy nekončící pohyblivý svátek a léta v exilu jako jeho volné pokračování. Skoro by se zdálo, že pro Jana Němce je důležitější býti mužem, než umělcem. Povídky jsou psány tak, aby je čtenář četl s napětím. Nesmí však očekávat, že se o Janu Němcovi dozví víc, než by si on sám přál. | Soubor autobiografických povídek českého filmového režiséra Jana Němce.

Znamení neznámého
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

Znamení neznámého

Jan Němec
251 stran

Devět rozhovorů o vnitřním životě, devět příběhů o tom, na co jsme zapomněli, devět svědectví o znameních neznámého mezi námi.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme