CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jaroslav Anděl

Rok narození: 1949

Profese: fotograf, spisovatel, kritik

Země: Česko

Jaroslav Anděl vystudoval fotografii na FAMU a dějiny umění na FF UK v Praze. V 70. letech působil jako kritik a nezávislý kurátor. Zúčastnil se řady mezinárodních výstav konceptuálního umění a organizoval výstavy českého konceptuálního umění a body artu v Polsku a tehdejší Jugoslávii. V 80. letech odešel do Spojených států, kde působí jako organizátor výstav, kritik a autor knih o výtvarném umění. V letech 1996-98 byl ředitelem Muzea moderního a současného umění Národní galerie v pražském Veletržním paláci. V současnosti žije v New Yorku. Zdroj: Josef Sudek o sobě.

Publikace autora

Alexandr Hackenschmied

Alexandr Hackenschmied

Jaroslav Anděl
česky, anglicky / 2000 / 137 stran

Monografie zakladatele české moderní fotografie a filmu a významné osobnosti v hnutí americké fotografické avantgardy.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme