CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jaroslav Anděl

Rok narození: 1949

Profese: fotograf, spisovatel, kritik

Země: Česko

Jaroslav Anděl vystudoval fotografii na FAMU a dějiny umění na FF UK v Praze. V 70. letech působil jako kritik a nezávislý kurátor. Zúčastnil se řady mezinárodních výstav konceptuálního umění a organizoval výstavy českého konceptuálního umění a body artu v Polsku a tehdejší Jugoslávii. V 80. letech odešel do Spojených států, kde působí jako organizátor výstav, kritik a autor knih o výtvarném umění. V letech 1996-98 byl ředitelem Muzea moderního a současného umění Národní galerie v pražském Veletržním paláci. V současnosti žije v New Yorku. Zdroj: Josef Sudek o sobě.

Publikace autora

Alexandr Hackenschmied

Alexandr Hackenschmied

Jaroslav Anděl
česky, anglicky / 2000 / 137 stran

Monografie zakladatele české moderní fotografie a filmu a významné osobnosti v hnutí americké fotografické avantgardy.

Myšlení o fotografii.

Myšlení o fotografii.

Jaroslav Anděl
2012 / 462 stran

Stále více teoretiků a kritiků problematizuje klíčové pojmy jako pravdivost, objektivnost, dokumentárnost a autentičnost fotografie na jedné straně a specifika fotografie a fotografické médium na straně druhé. Tyto pojmy jsou historicky podmíněné, neboť vznikly ve specifických sociálních podmínkách. Je však možné se také tázat, nakolik působení fotografie jako dominantní technologie vizuální komunikace ovlivňovalo naše porozumění základním filosofickým pojmům pravdy, vidění a viditelnosti, vnímání času a prostoru, historicity a paměti. Není náhoda, že se tato témata vinou jako nit celým dosavadním myšlením o fotografii a tvoří jeho hlavní referenční rámec. Proto myšlení o fotografii s jeho pluralitou kontextů, jeho proměnlivostí a otevřeností je i myšlením o základních pojmech, které nás provází modernitou, a pomáhá nám tak porozumět sobě samým. [databazeknih.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme