CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jaroslav Brož

Rok narození: 1907

Profese: spisovatel, filmový teoretik

Země: Československo

Přední český filmový publicista a kritik v předválečném období. Jazykové znalost francouzského a anglického jazyka mu umožnila věnovat pozornost britskému a francouzskému filmu v období po druhé světové válce. Byl již mladším příslušníkem tzv. generace 1927, která přinesla nový pohled na tehdejší kinematografii (přelom éry němého a zvukového filmu). Novinář, filmový kritik a historik. V letech 1925-1930 studoval na ČVUT v Praze. V letech 1928-1930 spolupracoval s ilustrovaným týdeníkem Rozkvět, kam přispíval do kulturní a literární rubriky. V letech 1932-1935 a 1937-1938 byl vedoucím filmové rubriky deníku Národního Osvobození. Dále spolupracoval s kulturní revue Útok 1933-1937. v třicátých letech dále přispíval do sociálně-demokratických listů a kulturních revue – Nová doba (1934-1937), do deníků Moravský přítel lidu (1935), byl hlavním filmovým zpravodajem Práva Lidu (1938), přispíval do deníku Naše Zprávy (leden-březen 1939), spolupracoval s časopisy Žijeme, Čin či s deníkem Demokratický Střed. Na konci roku 1938 byl vyslán do Berlína, aby zjistil jakým způsobem je zajišťována filmová výuka herců a jakým způsobem bylo organizováno filmové školství v tehdejším Německu. Po svém návratu z Německa v březnu 1939 se vyznačoval zvýšenou angažovaností v propagaci děl německého filmového průmyslu a filmového průmyslu v třetí říši. V roce 1940 dobrovolně nabídl své služby německé filmové výrobně Tobis, kde pracoval jako propagační šéf. Po její likvidaci přešel ke společnosti Elektafilm, která uváděla na český trh filmy německých filmových výroben Bavarie, Tobis, Prag-Film. Za války přispíval do časopisu Eva, spolupracoval s kulturním týdeníkem Světozor a publikoval v letech 1942-1943 v deníku České slovo. Po válce mu bylo vytýkáno, že vědomě propagoval německé filmy a schvaloval účast českých filmařů v německém filmu. V roce 1945 prošel prověrkou před komisí filmových pracovníků. Stal se šéfredaktorem Filmové práce – jediného oborového časopisu filmových pracovníků, který vycházel v letech 1945-1946. Spolupracoval s časopisem Cíl a přispíval do denního tisku. V letech 1947-1948 spolupracoval s redakcí Filmových Novin. Poté řídil časopis Film a doba. V letech 1949-1955 byl redaktorem zahraniční dokumentace a v letech 1955-1963 vedoucí dokumentace zahraničního tisku Československého filmexportu, od roku 1964 pracovník vědeckého kabinetu Československého filmového ústavu a od roku 1965 pedagogem na FAMU. Zdroj: Heralt/databazeknih.cz

Publikace autora

666 profilů zahraničních režisérů

666 profilů zahraničních režisérů

Jaroslav Brož
558 stran

Profily zahraničních režisérů se stručnými životopisnými údaji a filmografií díla.

Film je umění

Film je umění

Jaroslav Brož
česky / 1963 / 286 stran

Stati čelných představitelů světového filmu, obírající se základními problémy filmové teorie a estetiky, pocházející z časového rozmezí čtyřiceti let. Jsou jak dokladem rychlého vývoje a proměn teorie i praxe všech filmovýchžánrů, tak příležitostí k vystopování zásad a pravd, které se v dosavadní historii filmu osvědčily jako veličiny stálé, na proměnách dob a názorů nezávislé. Napsali je: B. Balázs, L. Delluc, L. Moussinac, R. Clair, S. Ejzenštejn, R.Arnheim, V. Pudovkin, J. Grierson, P. Rotha, U. Barbaro, L. Kozlov, J.H. Lawson, A. Bazin, C. Zavattini, A. Malraux, L. Chiarini, S. Kracauer, H. Richter.

Historie československého filmu v obrazech 1898-1930

Historie československého filmu v obrazech 1898-1930

Jaroslav Brož
1959 / 240 stran

Obrazová publikace obsahuje přes 600 ukázek z prvních desetiletí našeho filmu, podává stručný obsah děje jednotlivých filmů a stručně informuje o zúčastněných filmových pracovnících. [antikvariaty.cz]

Historie československého filmu v obrazech 1930-1945

Historie československého filmu v obrazech 1930-1945

Jaroslav Brož
293 stran

Druhá část Historie českého filmu v obrazech je zaměřena na éru zvukového filmu v letech 1930 - 1945 a kromě zasvěceného komentáře obsahuje bohatou fotografickou přílohu.

Hugo Haas

Hugo Haas

Jaroslav Brož
1984 / 41 stran

Profil herce komických rolí, představitele páně Načeradce, nebo dr Galéna - Hugo Haase. [databazeknih.cz]

Věčný tulák Charlie

Věčný tulák Charlie

Jaroslav Brož
1961 / 145 stran

Životopis slavného filmového herce, bohatě dokumentovaný obrazovým materiálem a reprodukcemi výjevů z umělcových filmů.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme