CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jaroslav Havlíček

Rok narození: 1896

Profese: spisovatel

Země: Československo

Jaroslav Havlíček byl prozaik, představitel psychologické prózy v období mezi válkami. Jaroslav Havlíček se narodil v Jilemnici v rodině učitele. Po obecní škole v rodišti studoval na jičínské reálce a gymnáziu, kde složil maturitu. Po absolvování jednoročního kurzu při obchodní akademii v Chrudimi začal na přání rodičů studovat na Českém vysokém učení technickém v Praze obchodní vědu. V roce 1915 musel Jaroslav Havlíček narukovat do armády a po absolvování důstojnické školy v Kadani odešel na frontu. Nejdříve na ruskou, po zranění na italskou. Domů se vrátil počátkem roku 1919. Po válce pracoval Jaroslav Havlíček v Živnostenské bance a pokoušel se při zaměstnání dokončit vysokou školu. To se mu pro nedostatek času nepodařilo. Práce v bance a současně literární tvorba Jaroslava Havlíčka velmi vyčerpávaly. Zemřel poměrně mlád v roce 1943 v Praze. Zdroj: spisovatele.cz

Publikace autora

Barbora Hlavsová (Skleněný vrch)

Barbora Hlavsová (Skleněný vrch)

Jaroslav Havlíček
1972 / 111 stran

Jediná filmová povídka Havlíčkova Skleněný vrch z roku 1942, odehrávající se v podhorském městečku a v horské vesnici, vypráví o chlapci inspirovaném morálními hodnotami své babičky k nápravě pověsti zločinem. Kniha obsahuje i scénář zpracovaný podle povídky, recenze dokončeného filmu, autorovy poznámky a odpovědi na anketu o filmové práci, dále vzpomínku na něho, studii o významu jeho filmového vkladu uměleckého i teoretického a přehled filmových adaptací jeho slovesného díla.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme