CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jaroslav Pažout

Rok narození: 1974

Profese: historik, pedagog

Země: Česko

Jaroslav Pažout

Zabývá se především problematikou československých dějin v 60. až 80. letech 20. století a světovými dějinami v kontextu československých dějin tohoto období. V r. 2006 ukončil doktorandské studium na FF UK v Praze obhájením disertační práce na téma Československé a západoevropské studentské hnutí v 60. letech 20. století (v r. 2008 vyšla knižně pod názvem Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století).
V současné době zajišťuje na katedře historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL výuku pomocných věd historických a částečně též moderních dějin. Zdroj: khi.fp.tul.cz

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme