CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jelena Paštéková

Rok narození: 1951

Profese: historik, pedagog

Země: Česko

V roce 1974 vystudovala estetiku a slovenčtinu na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvovala interní vědeckou aspiranturu v Literárněvědním ústavě Slovenské akademie věd, kde působí od roku 1982. V letech 1999 – 2006 byla ředitelkou Ústavu slovenské literatury SAV. V současnosti působí jako profesorka na katedře umělecké kritiky a audiovizuálních studií FTF VŠMU a v Ústavě slovenské literatury SAV. Věnuje se filmové a literární historii, slovenské kinematografii a literatuře 20. století. Je autorkou studií publikovaných doma i v zahraničí, vědeckou redaktorkou. Zdroj: avf.sk

Publikace autora

Rozprávanie o rozprávaní

Rozprávanie o rozprávaní

Jelena Paštéková
slovensky / 2009 / 135 stran

První kapitola se zabývá charakteristikou filmového a literárního vyprávění a změnou postavení obou typů vyprávění pod vlivem poststrukturalismu a postmoderny na sklonku 20. století. Druhá část problematiku filmových adaptací a jejich typologii osvětluje na příkladech ze světové literatury a filmu. Třetí část se věnuje kontextu slovenské tvorby na rozhraní 40., 50. a 60. let minulého století. | Studie slovenské filmové historičky zkoumá proměnlivý vztah mezi literárním a filmovým vyprávěním a jeho postavení v současné audiovizuální kultuře.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme