CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jiří Voráč

Rok narození: 1965

Profese: filmový historik, spisovatel, pedagog

Země: Česko

Autor je profesor filmové vědy, polistopadový zakladatel a bývalý dlouholetý vedoucí katedry filmové vědy na Masarykově univerzitě, zabývá se dějinami české poválečné kinematografie a posrpnového exilu. Je autorem knižních monografií Český film v exilu (2004), Ivan Passer: Filmový vypravěč rozmanitostí (2008) a Vojtěch Jasný. Filmový básník v exilu (2020) a režisérem střihového dokumentárního filmu Brněnský Listopad (2019). Působí ve veřejných expertních funkcích, dříve jako člen Rady České televize a Rady Státního fondu kinematografie, nyní jako expert Státního fondu kinematografie a Magistrátu hl. m. Prahy, na brněnské úrovni se zasloužil o záchranu historického kina Scala a jeho obnovu pod Masarykovou univerzitou a podnítil vznik regionální filmové kanceláře. Roku 2008 obdržel od Nadace Charty 77 Cenu Františka Kriegla. Jako listopadový studentský předák je zastoupen v publikacích 100 studentských revolucí (1999) a 100 studentských evolucí (2019).

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme