CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Josef Träger

Rok narození: 1904

Profese: teatrolog, novinář, dramaturg

Země: Československo

Narozen 27.5.1904 v Praze, zemřel 10.6.1971 tamtéž. Divadelní kritik a historik, dramaturg filmových tvůrčích skupin. Dědic odkazu ,,otce” prvorepublikové divadelní kritiky Jindřicha Vodáka. Setkání s Janem Werichem a Jiřím Voskovcem při uvedení ,,West Pocket Revue”, jakoby nasměroval jeho budoucí zájem o divadlo vůbec při jeho působení v třicátých letech v rámci nakladatelství Melantrich. Jako Divadelní kritik spolupracoval s melantrišským listem A-Zetem a přispíval pravidelně i do deníku Právo Lidu. Po září 1938 přijal ředitelské místo nakladatelství Melantrich a byl i mezi účastníky zájezdu novinářů a kulturních pracovníků do Třetí říše v roce 1940. Období let 1939-1945 znamenalo pro mnoho lidí v oblasti české protektorátní kultury nalézt určitý model ,,modus vivendi” – resp. ne každý byl ochoten zapojit do domácího podzemního odboje a to zvláště za situace, kdy se za to platilo hlavou. Josef Träger patřil k mlčící většině a kterou nelze však za to odsuzovat.. Druhou skutečností je však, když někdo dostane již jednou strach, pak se z něho odbojář nikdy nestane.. V roce 1945 se stal členem Divadelní rady při ministerstvu školství a osvěty. Zde se dostal do sporu s tehdejším ministrem Janem Stránským a odešel v roce 1946 z nakladatelství Melantrich. Situace, která se vznikla po únoru 1948 otevřela pro mnohé ,,šanci” – Josef Träger působil jako člen Divadelní a dramaturgické rady ministerstva školství a osvěty a kulturní komise Ústředního akčního výboru Národní Fronty. V rámci tehdejších zásahů do struktury Československého hraného filmu se stal dramaturgem tvůrčí skupiny režiséra Jiřího Weisse, později vedoucím lektorátu barrandovských studií. Od roku 1954 působil jako dramaturg Studia dětského, kresleného a loutkového filmu. V letech 1955-1958 jako vedoucí dramaturg a až do své smrti dramaturgem v tvůrčí skupině dětského filmu. Zajímavým momentem byl fakt, že Josef Träger byl tím člověkem, který napsal lektorský posudek na román Josefa Škvoreckého - Zbabělci. Jako scenárista se v druhé polovině padesátých let spolupodílel na československo-sovětském koprodukčním snímku - ,,V šest ráno na letišti”. Přispíval do Divadelních novin, kde v letech 1960 a 1961 zabýval problematikou uplatnění hereckého projevu ve filmu a divadle. V druhé polovině 60. let se stal šéfredaktorem Divadelních novin. Zdroj: POlYEKRAN/fdb.cz

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme