CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Karel Thein

Rok narození: 1961

Profese: pedagog, spisovatel, publicista

Země: Česko

Filozof, žák Jacquese Derridy. Vystudoval knihovnictví na FFUK a filozofii na L´École des Hautes Études en Sciences Sociales. Od 90. let přispívá do výtvarných časopisů. Jeden z jeho prvních článků se objevil ve Výtvarném umění (Dobře, ale to není žádný argument.../1991). Dále psal do Filmu a doby, Iluminací, Umělce a dalších periodik. Jeho široký záběr sahá od sienského malíře Ambrogia Lorenzettiho až po současný film. Za knihu filmových esejí Rychlost a slzy získal Karel Thein v roce 2002 Cenu F. X. Šaldy. Zdroj: artcasopis.cz

Publikace autora

Rychlost a slzy

Rychlost a slzy

Karel Thein
2002 / 524 stran

Eseje Karla Theina (nar. 1961), které vycházely ve filmovém čtvrtletníku pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace, reagují na filmovou tvorbu 90. let 20. stol. Zabývají se problematikou filmových žánrů, hodnotí dění v jednotlivých ročnících Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, vracejí se k významným dílům světového filmu. Kniha je určena laické i odborné filmové veřejnosti. VZ 20021031 OCH S6b3e | Soubor filmových esejů Karla Theina publikovaných v časopisu Iluminace | Soubor filmových esejů Karla Theina publikovaných v časopisu Iluminace.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme