CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Květoslav Chvatík

Rok narození: 1930

Profese: filosof, estetik, literární teoretik, historik

Země: Československo

Květoslav Chvatík, narozen 19. 1. 1930, Bystřice pod Hostýnem. Filozof, estetik, literární teoretik a historik. Od roku 1950 studoval na Vysoké škole politických a hospodářských věd, ve druhém ročníku přestoupil na FF UK, kde studoval obor filozofie – estetika (absolvoval v roce 1954 diplomovou prací Estetické názory Jiřího Wolkra). CSc. 1958 prací Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky. V letech 1954–1970 působil zprvu jako vědecký aspirant a později jako vědecký pracovník Filozofického ústavu ČSAV, kde jeho další vývoj ovlivnili zejména Robert Kalivoda, Karel Kosík a Jan Patočka. Po docentské habilitaci na základě knižního vydání kandidátské práce od roku 1964 přednášel externě estetiku na FF UK. V letech 1968–1969 byl na stipendiu na univerzitě v Mnichově, po propuštění z Filozofického ústavu byl v letech 1970–1980 bibliografem v knihovně Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. V roce 1980 získal politický azyl ve SRN, žil v Kostnici, kde od roku 1982 pracoval v rámci Fachgruppe Literaturwissenschaft Universität Konstanz. V roce 1991 byl penzionován. V letech 1990–1991 byl hostujícím profesorem na univerzitě v Mnichově. Přednášel a účastnil se konferencí na řadě univerzit (Amsterdamu, Curychu, Bernu, Freiburku, Brémách, Göttingen, Bamberku, Klagenfurtu, Tübingen aj.), po listopadu 1989 též v České republice. Žije ve Švýcarsku, ve Francii a na Bahamách. Zdroj: databazeknih.cz

Publikace autora

Strukturální estetika

Strukturální estetika

Květoslav Chvatík
2001 / 210 stran

Na základě strukturalismu autor předkládá své přehledné utřídění základních problémů estetiky. - Do 2. vydání zařadil některé nové kapitoly a aktualizoval bibliografii. | Shrnující výklad estetického modelu pražského funkcionálního strukturalismu.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme