CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Marek Perůtka

Rok narození: 1957

Profese: pedagog, historik

Země: Česko

Vystudoval učitelský obor čeština-výtvarná výchova na FF UP v Olomouci. Živil se jako středoškolský učitel, historik umění. Byl ředitelem Památkového ústavu v Olomouci. V současné době vyučuje na Katedře dějin umění FF UP v Olmouci a je účastníkem řady projektů památkové péče. Zdroj: arthist.cz

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme