CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Marek Petrů

Rok narození: 1974

Profese: spisovatel, pedagog, filosof

Země: Česko

Marek Petrů

Marek Petrů / Zdroj: Jednota filozofická

Marek Petrů působí jako docent na katedře filosofie FF UP v Olomouci a katedře filosofie FF OU v Ostravě, kde přednáší zejména etiku a epistemologii. Vedle řady studií publikoval monografii Možnosti transgrese (Triton 2005), ve které uvažoval o tom, jak a proč pomocí biotechnologií vylepšovat člověka. V knize Fyziologie mysli (Triton 2007) shrnul aktuální vědecké poznatky o vztahu duše a těla. V současnosti ve spolupráci s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě řeší etické problémy v oblasti neurověd.

 

Zdroj: https://www.kosmas.cz/autor/14720/marek-petru/

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme