CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Marshall McLuhan

Rok narození: 1911

Profese: filosof, spisovatel, teoretik

Země: Kanada

Byl představitelem tzv. Torontské školy, jeho pojetí médií je někdy označováno jako technologický determinismus. K jeho základním konceptům patří: horká a chladná média či globální vesnice. Zemřel v roce 1980. Zdroj: wikipedia.org

Publikace autora

Jak rozumět médiím

Jak rozumět médiím

Marshall McLuhan
2011 / 399 stran

Pojem médií chápe McLuhan velmi široce: zahrnuje do něho nejen sdělovací prostředky jako noviny, rozhlas a televizi, ale i písmo, knihtisk, ba i hmotné technické vynálezy jako kolo, zbraně, dopravní spoje, auta atd. – tedy všechny prostředky, jimiž člověk rozšiřuje, díky vynalézavosti ducha, omezené síly a dosah své tělesné existence (třeba elektřina je extenzí nervové soustavy). Základní myšlenkou McLuhanovy teorie je, že tyto vynálezy nejsou jen pasivními prostředky, nýbrž zpětně působí na člověka, a to nejen obsahem, nýbrž i způsobem svého sdělení. Jestliže si člověk tuto sugesci médií neuvědomí, může nad nimi ztratit kontrolu, a pak se z dobrého sluhy stává špatný pán. Touto tezí, za níž jistě stojí stará myšlenka „čarodějova učně“, marně se snažícího zkrotit duchy, které rozpoutal, přesahuje McLuhanova speciální teorie do obecných úvah o dvojsečnosti technického pokroku a civilizace vůbec. K takovým úvahám dává McLuhanova kniha dost podnětů i dnes, čtvrt století po svém vzniku. [databazeknih.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme