CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Mervyn Cooke

Rok narození: 1963

Profese: pedagog, historik

Země: Velká Británie

Mervyn Cooke získal vzdělání na Dover Grammar School for Boys, Royal Academy of Music, a King's College v Cambridgi, kde obhájil doktorskou práci na téma asijských vlivů v hudbě Benjamina Brittena. Na University of Nottingham řídí Ústav hudební vědy a je více děkanem Filozosické fakulty. Zdroj: nottingham.ac.uk

Publikace autora

Dějiny filmové hudby

Dějiny filmové hudby

Mervyn Cooke
česky / 2011 / 567 stran

Tato publikace je moderním a čtivým úvodem do studia hlavních trendů ve filmové hudbě od éry němého filmu až do současnosti. Na rozdíl od některých předešlých zpracování tohoto tématu se nezaměřuje jen na dominantní model hollywoodského přístupu k filmové hudbě, ale nabízí i několik exkurzů do její podoby v rámci národních kinematografií (Velká Británie, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Sovětský svaz). Autor se ovšem vyhýbá prvoplánovému výčtu jednotlivých položek a snaží se nabídnout i jiná hlediska na téma filmové hudby, např. z pohledu žánrů, typu produkce a kritického přijetí, v rámci nichž podrobněji analyzuje vztah obrazové a zvukové stopy na příkladech vybraných snímků. Vedle hlavního proudu, jenž tvoří celovečerní hrané filmy, se autor ve zvláštních kapitolách věnuje také hudbě v dokumentární tvorbě, animovaném filmu či žánru filmového muzikálu. Reflektuje také užití vážné hudby a pop-music ve filmových dílech a jejich vzájemné inspirace. Autor kombinuje odborné znalosti z hudební teorie a dějin s praxí hudební skladby, jimž dává formu čtivého populárně naučného textu s širokými přesahy. [databazeknih.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme