CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Michal Rataj

Rok narození: 1975

Profese: skladatel

Země: Česko

Michal Rataj

Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1999) a skladbu na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění (2003) v Praze u prof. Ivana Kurze. Během studií absolvoval několikaměsíční studijní pobyty na Royal Holloway University of London (1995), Humboldt Universität zu Berlin, Musikhoschule Hans Eisler (1998) a Universität der Künste zu Berlin (2002). V roce 2006 zakončil doktorské studium skladby a teorie skladby u prof. Milana Slavického s disertací zaměřenou na elektroakustickou hudbu a současné koncepty radioartu. Ve své tvorbě se věnuje převážně elektroakustické, instrumentální a vokální koncertní hudbě. Sólově pak vystupuje jako improvizátor ať už sólově nebo v duu s dalšími hudebními či zvukovými performery. Klíčové jsou pro Michala Rataje různé aspekty práce s prostorovým zvukem a spektrálními transformacemi v reálném i nereálném čase. Od roku 2000 pracuje jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu pro oblast radioartu a je členem mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. Je producentem pořadu Radioateliér Českého rozhlasu 3 – Vltava a internetového portálu rAdioCUSTICA. Je zároveň pedagogem katedry skladby HAMU pro obor elektroakustická hudba. Dále též působí jako vyučující na pražské pobočce New York University. Zdroj: wikipedia.org 

Publikace autora

Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

Michal Rataj
anglicky, česky / 2007 / 160 stran

Teoreticky a historicky ukotvený text věnovaný elektroakustické hudbě a rovněž specifické formě hudby vytvářené pro rozhlas a zprostředkovávané a formované jeho technickými možnostmi. S poznámkami, rejstříkem a bibliografií.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme