CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Miko Revereza

Původem filipínský režisér Miko Revereza vyrostl a působí v USA. Vytvářel hudební videa a živé videoinstalace. Jeho tvorba byla prezentována v několika galeriích, vytvořil také 6 krátkých filmů. Ve svých dílech se převážně věnuje osobnímu tématu amerikanizace filipínských imigrantů.

Výpis filmů autora

Droga!

Droga!

Miko Revereza / Spojené státy / 2013 / 8 min. 8 sec.

Osobní film natočený na 8mm materiál, který pozoruje a čte Los Angeles a znaky americké popkultury očima filipínského imigranta. Vyjmenováváním navigačních pokynů či chybějících věcí a variacemi výrazných motivů zviditelňuje mezeru v příznacích a projevech odlišných kulturních identit.  DETAIL:Opakovaný záběr na zpěvačku v kombinaci s rozhovorem o halucinacích umocňuje melancholii pohledu zatíženého kontextem jiného kulturního výrazu.

Rozpad 93–96

Rozpad 93–96

Miko Revereza / Filipíny, Spojené státy / 2017 / 5 min. 23 sec.

Osobní nejistoty a nahromaděné pocity filipínského přistěhovalce v USA se přelévají do politologických úvah a kritických komentářů o kolonizaci mysli interpretací amerického snu. Montáž rodinných filmů z let zmíněných v názvu je také anatomií rodinných vztahů a prožívání vlastní identity. „S každým novým dílem jako bych s filmařinou začínal zas od nuly, ale novým způsobem. A pak si říkám ‚k čertu s tím‘, ať to do té doby bylo cokoli za postup.“ M. Reverza

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme