CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Milan Blahynka

Rok narození: 1933

Profese: historik, kritik, pedagog

Země: Československo

Narodil se 29. 8. 1933 v Ružomberku, otec byl státní zaměstnanec, a rodina se stěhovala podle toho kde pracoval. Vystudoval reálné gymnázium v Kyjově (1945 - 51), češtinu a estetiku na filozofické fakultě v Olomouci (1951 - 56) a postgraduálně estetiku na pražském Institutu společenských věd při ÚV KSČ (1960 - 63). Titul PhDr. získal r. 1968 na základě knihy Marie Pujmanové, kandidátem věd o umění se stal prací Vývojová logika avangardy (1969). Pracoval jako metodik krajské lidové knihovny v Olomouci (1955 - 57), učil na jedenáctiletce v Litovli (1957 - 60) a od r. 1963 působí v Ústavu pro českou (pak i světovou) literaturu ČSVA v Praze, od r. 1968 v Brně. Byl především literárním historikem, kritikem a editorem, zabýval se hlavně meziválečnou avangardou, jako kritik sledoval především poezii, v době socialistické prosazoval důsledně materialistické pojetí společnosti, k níž patří i kulturní život. Zdroj: databazeknih.cz

Publikace autora

Vladislav Vančura

Vladislav Vančura

Milan Blahynka
1981 / 165 stran

Malá monografie o životě a díle V. Vančury, vycházející k devadesátému výročí narození a blížícímu se čtyřicátému výročí smrti spisovatele, chce přispět k odstranění nedorozumění o tom, že umělcovo dílo se nesnadno čte a že je jen pro odborníky.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme