CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Milena Bartlová

Rok narození: 1958

Profese: historik umění, pedagog

Země: Československo

Milena Bartlová

Profesorka dějin umění. Nyní přednáší na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a zároveň působí ve výzkumné skupině Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofického ústavu AVČR Collegium Europaeum. Zabývá se uměním středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. Publikuje v českém i zahraničním odborném tisku, výstavních katalozích a věnuje se i výtvarné publicistice. Zdroj: Argo

Publikace autora

Skutečná přítomnost

Skutečná přítomnost

Milena Bartlová
česky / 2012 / 407 stran

Středověké umění a kultura jsou nám vzdálené, přesto ale patří k dědictví naší vlastní minulosti. Kniha se odlišuje od dosavadní české produkce zejména v tom, že nevykládá dějinný vývoj umění, ale na konkrétních příkladech osvětluje širší ideové a intelektuální souvislosti vizuální tvorby a funkce obrazu v širokém smyslu. Přistupuje přitom k tématu středověkého umění důsledně z pozice moderní a aktuální umělecké tvorby a používá jazyk současné teorie umění a obrazu. Cílem je zprostředkovat dnešnímu divákovi středověký obraz tak, aby jej mohl vnímat nejen jako historickou památku, ale také jako vlastní umělecký prožitek. Situace středověkého člověka a jeho obrazů v mnohém nečekaně připomíná otázky a problémy dneška – především vztah mezi úlohou tištěného textu na jedné straně a obrazu (vizuálního znaku) na druhé straně v kulturní a společenské komunikaci. Kniha se zabývá pamětí, vztahem mezi obrazem a realitou a médii komunikace. [kosmas.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme