CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Myrtil Frída

Rok narození: 1919

Profese: archivář, filmový historik, spisovatel

Země: Československo

Myrtil Frída (21. prosince 1919 Praha – 10. srpna 1978 Praha) byl český filmový archivář, historik a publicista. Neobvyklé křestní jméno dostal podle jedné z postav divadelní hry Hippodamie, jejíž autorem byl jeho prastrýc Jaroslav Vrchlický. V roce 1945 začal spolupracovat s Jindřichem Brichtou, zakladatelem filmových sbírek Národního technického muzea a vedoucím Filmového archivu. Myrtil Frída pak pracoval ve filmovém archivu třicet let. Byl znalcem českého němého filmu a amerických němých grotesek, komedií a muzikálů. Byl autorem článků a publikací s filmovou tématikou, scénáristou (Král komiků) a spoluautorem televizních seriálů (Malá filmová historie, Nesmrtelné stíny, 52 komiků a spol.). Po okupaci Československa v srpnu 1968 ukryl ve filmovém archivu zakázané dokumentární filmy. V roce 1978 přijal čestné členství v ineditním spolku Societas Incognitorum Eruditorum (první učená společnost toho jména existovala v Olomouci 1746 – 52). Ten od května 1976 do prosince 1988 SIE (12 – 18 přátel, převážně absolventů FFUK a MFFUK) vydával v 10 exemplářích strojopisný kulturně-politický měsíčník Acta incognitorum. (Dnes v Libri Prohibiti J. Gruntoráda.) M F. v SIE, jejímiž zakládajícími členy byli i jeho dcera Eva a zeť, filmový historik Jiří Cieslar, přednášel a v AI též publikoval. Zahrál si také ve filmech Stopa vede do Liptákova (1969) a Adéla ještě nevečeřela (1977). Zdroj: cs.wikipedia.org

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme