CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Northrop Frye

Rok narození: 1912

Profese: literární kritik

Země: Kanada

Northrop Frye (narozen 14. července 1912 v Sherbrooke, Québec, zemřel 23. ledna 1991 v Torontu) byl kanadský literární kritik. Frye vyrostl v Monctonu (Neubraunschweig). Studoval teologii na Victoria University, části University of Toronto, a byl vysvěcen na kněze United Church of Canada. Po vysvěcení studoval nějaký čas v Oxfordu, aby se poté na zbytek své profesní kariéry vrátil na Victoria University, s výjimkou let 1974–1975, kdy byl "Norton professorem na Harvardově universitě. Prvního mezinárodního uznání se dostalo jeho analýze veršů Williama Blakea (které byly dříve nahlíženy jako obskurní a nesrozumitelné), kterou publikoval již jako student. Frye ukázal, že jsou založeny na systému metafor z Bible a Miltonova Ztraceného ráje. Tato práce byla publikována roku 1947 pod názvem Fearful Symmetry. Analýze Bible se věnuje v práci Velký kód. Zdroj: databazeknih.cz

Publikace autora

Anatomie kritiky

Anatomie kritiky

Northrop Frye
česky / 2003 / 440 stran

Systematický výklad literatury, kterou autor chápe jako svébytnou strukturu i jako průnik mýtů a archetypů v synchronním a diachronním propojení. Uvedené eseje nahlíží literární kritiku synopticky; sledují teorii, principy, metody. Typologické systémy jsou současně Fryeovi vývojovými řadami, jimiž literatura prošla od antiky až po 20. století. Eseje jsou výrazem dlouholetého studia literatury, literární vědy i teologie, jejich vydání vzbudilo obrovský ohlas (1957), náleží k základním literárněvědným dílům 2. poloviny 20. století. Kritika ocenila šíři záběru, schopnost systemizovat dílčí pozorování do uzavřeného celku, odvahu, s níž se autor pouští do svých typologií, přičemž racionální systematika navytěsňuje působení literatury v jedinečnosti jejích dílčích projevů | Systematický výklad literatury, kterou autor chápe jako svébytnou strukturu i jako průnik mýtů a archetypů v synchronním a diachronním propojení. Uvedené eseje nahlíží literární kritiku synopticky; sledují teorii, principy, metody. Typologické systémy jsou současně Fryeovi vývojovými řadami, jimiž literatura prošla od antiky až po 20. století. Eseje jsou výrazem dlouholetého studia literatury, literární vědy i teologie, jejich vydání vzbudilo obrovský ohlas (1957), náleží k základním literárněvědným dílům 2. poloviny 20. století. Kritika ocenila šíři záběru, schopnost systemizovat dílčí pozorování do uzavřeného celku, odvahu, s níž se autor pouští do svých typologií, přičemž racionální systematika navytěsňuje působení literatury v jedinečnosti jejích dílčích projevů. | Čtyři eseje o literární kritice historické, etické, archetypální, rétorické, uvedené na příkladech z antické i moderní literatury | Čtyři eseje o literární kritice historické, etické, archetypální, rétorické, uvedené na příkladech z antické i moderní literatury.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme