CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ondřej Daniel

Profese: spisovatel, pedagog

Země: Česko

Ondřej Daniel

Zdroj: ff.cuni.cz

Doktorát získal na Ústavu světových dějin FF UK. Zabývá se výzkumem etnicity a nacionalismu, xenofobie a rasismu, migrace a interkulturních vztahů, dále se zaměřuje na postkoloniální a kulturní studia, populární kulturu a subkultury, sociální hnutí, sociální teorie a regionalismus. Spolupracuje s Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK.

Publikace autora

Populární kultura v českém prostoru

Populární kultura v českém prostoru

Ondřej Daniel
česky / 2013 / 327 stran

Kolektivní monografie představuje výzkum české populární kultury, kterou ukazuje jako pramen umožňující hlubší poznání české společnosti v přítomnosti i minulosti. U vzniku publikace stáli autoři působící v mnoha různých oborech – díky nim bylo možné představit pestrou škálu přístupů a metod využitelných při výzkumu populární kultury a jejích specifických projevů v českém prostředí. Ambicí editorů bylo spojit zvolna se rozvíjející, ale prozatím roztříštěný výzkum a představit témata, která považují za podnětná pro další rozvoj oboru, charakteristického svou interdisciplinaritou. Kniha tak představuje experimentální prověření možností aplikace teorií populární kultury v českém prostředí. [kosmas.cz]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme