CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ondřej Daniel

Profese: spisovatel, pedagog

Země: Česko

Ondřej Daniel

Zdroj: ff.cuni.cz

Doktorát získal na Ústavu světových dějin FF UK. Zabývá se výzkumem etnicity a nacionalismu, xenofobie a rasismu, migrace a interkulturních vztahů, dále se zaměřuje na postkoloniální a kulturní studia, populární kulturu a subkultury, sociální hnutí, sociální teorie a regionalismus. Spolupracuje s Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme