CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ondřej Vavrečka

Ondřej Vavrečka
Experimentující filmař Ondřej Vavrečka (1980) točí kolážové, otevřené filmy, například Novosti Dňa (2005, MFDF Ji.hlava 2008), Ultimum Refugium (2011, MFDF Ji.hlava 2011) či Mezi námi (2014, MFDF Ji.hlava 2014).

Výpis filmů autora

bez náhledu

Astronomické studie

Bětka Diringerová, Lukáš Glaser, Jan Kalivoda, Michal Kindernay, Ondřej Vavrečka / Česká republika / 2011 / 2 min. 0 sec.

FilmNEBE v časosběrných studiích studentů FAMU zpřítomňuje rotační pohyb Země v působivých pozorováních celé noci až do svítání, nebe utíká za horizont, nevídaná hustota hvězd ve výhledu kamery padá z plátna do divákovy tmy v sále.

bez náhledu

De Potentia Dei

Ondřej Vavrečka / Česká republika / 2016 / 66 min. 0 sec.

Potentia dei je výraz, který je obtížné přeložit, ale je možné ho vyložit. něco podobného platí o filmové eseji Ondřeje Vavrečky, jejímž hlavním tématem jsou právě znaky, informace, jejich interpretace a tajemství. Kolážový styl filmu provokuje ostrými audiovizuálními kontrasty k zamyšlení.

Nejenom na nohou, ale i na zadních (Milan Balabán)

Nejenom na nohou, ale i na zadních (Milan Balabán)

Viola Ježková / Česká republika / 2009 / 29 min. 0 sec.

Rozostřený filmový časoprostor se prostírá intelektuální a citové zkušenosti myslitele Milana Balabána, jehož zápas o vlastní identitu je neoddělitelný od jeho interpretace hebrejských kořenů křesťanského náboženství, neboť Bůh není někdo, Bůh není ani co, Bůh je kam.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme