CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Pavel Juráček

Rok narození: 1935

Profese: scenárista, režisér

Země: Československo

Český filmový režisér a scenárista, výrazný představitel české nové vlny 60. let. Byl signatářem Charty 77. Narodil se roku 1935 v Příbrami. V letech 1953–1956 studoval žurnalistiku a češtinu na tehdejší Filologické fakultě Univerzity Karlovy, pověst „hýřila“ a bohéma však vedla k jeho vyloučení. Poté, v roce 1957 byl přijat ke studiu dramaturgie na FAMU (do roku 1961), kde studoval dramaturgii u profesora Františka Daniela a současně se už podílel na některých námětech či scénářích včetně Stropu Věry Chytilové. Úředně školu nedokončil, nastoupil do Filmového studia Barrandov, kde v letech 1962-1970 zastával funkci dramaturga. Natočil dva samostatné autorské filmy Každý mladý muž a Případ pro začínajícího kata, spolupracoval na snímcích Hynka Bočana, Karla Zemana či Jana Schmidta. Na počátku 70. let byl propuštěn z Barrandova, po podpisu Charty 77 vyslýchán StB a nakonec donucen k odchodu za prací do SRN (1977–1983). Ani tam, ani po návratu domů se mu však už na dřívější práci nepodařilo navázat. Zdroj: databazeknih.cz

Publikace autora

Deník
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

Deník

Pavel Juráček

Deníkové dílo filmového režiséra a scenáristy Pavla Juráčka vychází v úplnosti ve čtyřech rozsáhlých svazcích v nakladatelství Torst. Zahrnuje léta 1948–1989 a ve své detailnosti a přesnosti popisů je nejen cenným svědectvím o jedné mimořádně podnětné tvůrčí osobnosti, ale poskytuje i neocenitelný vhled do života české společnosti a do kulturního života v daných čtyřiceti letech. Čtvrtý svazek deníku zahrnuje léta 1974–1989 a je ze všech svazků nejfragmentárnější. Zatímco předchozí svazky obsahovaly zejména texty z dochovaných vázaných deníkových sešitů, zde bylo třeba edičně vycházet z mnoha porůznu roztroušených skicáků, bloků, záznamníků, jednotlivých listů papíru, strojopisů a dopisů. Svazek zachycuje dobu, v níž byl Juráčkův profesní život rozbit, kdy již ani svůj deník nevedl soustavně a kdy několik let prožil v Německé spolkové republice, aby se nakonec v roce 1983 vrátil prožít posledních šest let svého života do vlasti. O tomto pohnutém, složitém a tragickém období Juráčkova života vypovídá přítomný svazek. Doplněn je množstvím faksimilí, dokumentů a rozsáhlým jmenným rejstříkem. Uzavírá ho studie historika Petra Blažka. Svazek uspořádala, k vydání připravila a edičně komentovala Marie Kratochvílová.

Deník

Deník

Pavel Juráček
2003 / 1075 stran

Deníky zachycují nejen peripetie jeho osobního a tvůrčího vývoje, ale i formování tzv. nové filmové vlny a informace o jejích tvůrčích výbojích. | Obsáhlé deníky českého filmového režiséra Pavla Juráčka z let 1959-1974.

Deník

Deník

Pavel Juráček

Rozsáhlé deníky filmového scenáristy a režiséra české nové vlny Pavla Juráčka z let 1959-1974.

bez náhledu

Een straat zonder ambitie

Pavel Juráček
nizozemsky / 217 stran

Soubor nejstarších literárních textů jednoho z klíčových tvůrců „nové vlny“ československé kinematografie 60. let minulého století (Postava k podpírání, Případ pro začínajícího kata), který je širší veřejnosti znám především jako autor strhujícího deníku (Deník 1959–1974 – podle ankety LN Kniha roku 2004). Texty zařazené do tohoto svazku, které doposud nebyly nikdy publikovány, se obvykle označují slovem juvenilie. V tomto případě se však nejedná o mladistvé pokusy či první nesmělé kroky velkého autora: v povídkách, krátkých črtách stejně jako v deníkových záznamech Juráček vystupuje již jako suverénní, po všech stránkách „hotový“ a „celý“ autor. Zdroj: [kosmas.cz]

Postava k podpírání

Postava k podpírání

Pavel Juráček
2001 / 242 stran

Kniha shrnuje jeho literární tvorbu včetně raných básní a povídek. Obsahuje rovněž nadčasové úvahy o filmu a především filmové povídky či scénáře Postava k podpírání, Konec srpna v hotelu Ozon, Případ pro začínajícího kata a Golem. Publikace je doplněna kompletní filmografií a bibliografií. [zdroj: databazeknih]

Situace vlka

Situace vlka

Pavel Juráček
274 stran

Pavel Juráček napsal Situaci vlka na motivy povídky Jacka Londona Neočekávané. Nikoli jako její pietní adaptaci. Základní osnovu příběhu z časů „zlaté horečky“ na přelomu 19. a 20. století víceméně převzal, avšak jednání hlavních postav – výrazně nevystupující z žánru klasických zlatokopeckých vyprávění – nikoli. Až barvotiskově předvídatelnou touhu po bohatství nahradil syrovou sondou do nitra lidských instinktů. Na půdorysu malého společenství, vydaného všanc nedozírné krajině dalekého severu a jejímu neúprosnému přírodnímu řádu, vytvořil mimořádně působivé, existenciální drama. Komorní, ve všech ohledech úsporné, a zároveň velkolepé, „širokoúhlé“. Situace vlka vychází u příležitosti nedožitých 80. narozenin Pavla Juráčka (2. srpna 1935). Zdroj: [Kosmas.cz]

Ze života tajtrlíků

Ze života tajtrlíků

Pavel Juráček
slovensky, česky / 220 stran

Kniha obsahuje recenze, reportáže, články, úvahy, komentáře, rozhovory a další publicistické útvary z pera této významné osobnosti české nové filmové vlny. | Výbor publicistických článků a textů nalezených v pozůstalosti českého filmového režiséra a scénáristy Pavla Juráčka.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme