CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Pavel Scheufler

Rok narození: 1950

Profese: fotograf, publicista

Země: Česko

Pavel Scheufler český publicistahistorik fotografie a fotograf. Zabývá se převážně fotografií na území Rakouska-Uherska do roku 1918. Od roku 1990 přednáší historii fotografie na FAMU. V období 19922002 byl členem Rady Českého rozhlasu, v letech 19962012 spolupracoval s časopisem

 

Fotografii se věnuje již od mládí a zájem o proměny všedního života v průběhu času ho brzy přivedl k dějinám fotografie. Po studiích historie se specializoval na dějiny fotografie se zaměřením na střední Evropu, zejména české země. Roku 1982 začal vyučovat tento obor na Pražské fotografické škole, od roku 1990 je pedagogem na FAMU. V roce 1984 se začal věnovat digitální fotografii a o rok později digitalizaci jako způsobu uchování historických fotografií. Na toto téma uspořádal již v roce 1989 dvě samostatné výstavy.

V současnosti se věnuje připomínání méně známých historických fotografů prostřednictvím knih, výstav a stálých expozic (např. v pražském technickém muzeu a Muzeu fotografie), provádí odborné konzultace k dějinám fotografie a uchování fotografických památek (nabízí např. pomoc při určení historických fotografických technik, při digitalizaci historických snímků a negativů, při archivování a konzervaci fotografií, při hledání biografických údajů fotografů minulých generací a při vyhledávání historických snímků), vyučuje dějiny fotografie na FAMU a na kurzech v Centru FotoŠkoda a účastní se projektů souvisejících se záchranou fotografického dědictví.Jako zálibu rovněž fotografuje a příležitostně píše verše a povídky. Udržuje velkou sbírku historických i vlastních uměleckých snímků, z nichž mnoho prezentuje na svých webových stránkách.

V letech 1992-2002 byl také veřejně činný jako člen Rady Českého rozhlasu, převážně ve funkci místopředsedy.

Jako historik přispěl zásadním způsobem ke zmapování nejstarších dějin fotografie v České republice. Má významný podíl na popularizaci počátků české fotografie a jejích průkopníků, jako byli Jindřich Eckert a Jan Nepomuk Langhans. Připravil asi šedesát výstav a vydal přes čtyřicet knih, z toho devět monografií.

Jeho otcem je etnograf Vladimír Scheufler. Jeho strýcem je spisovatel Jiří Scheufler. (zdroj: cs.wikipedia.org)

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme