CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Petr Slinták

Rok narození: 1978

Profese: publicista, pedagog, dokumentarista

Země: Česko

Filmový historik a rozhlasový dokumentarista. V oboru filmologie se specializuje na dějiny české kinematografie. Působí coby rozhlasový autor a zabývá se dokumentací novodobých dějin metodou orální historie. Publikuje v odborném a regionálním tisku. Příležitostně se věnuje pedagogické a konzultační činnosti. Zdroj: veznice.uh.cz

Publikace autora

Venkov v českém filmu 1945-1969

Venkov v českém filmu 1945-1969

Petr Slinták
2013 / 483 stran

Autoři se snažili prostřednictvím filmů natočených v padesátých a šedesátých letech 20. století přiblížit proměnu českého venkova a především způsob zachycení této historické etapy filmovým médiem. V centru zájmu jsou zejména hrané filmy, které představovaly v rámci kultury poválečného Československa společensky velmi vlivnou složku. Vedle historicky pojatých kapitol, zabývajících se tématem kolektivizace venkova a jeho uplatnění ve státem řízené kinematografii, je hlavní část knihy zaměřená na analýzu vybraných filmů s venkovskou tématikou natočených do počátku tzv. normalizace. Knihu doplňuje filmografie a fotografická příloha. | Publikace se zabývá tématem reflexe sociálních, kulturních a hospodářských proměn na českém venkově v letech 1945 až 1969 v hrané filmové tvorbě.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme