CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Platón

Profese: filosof, pedagog, matematik

Země: Řecko

Platón

Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik. Jméno je pouze obecně rozšířený pseudonym tohoto filosofa, jeho původní jméno bylo Aristoklés. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec. Založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Platón spolu se svým učitelem obrátili pozornost filosofů od úvah o povaze a původu světa k otázkám člověka a lidské společnosti.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme