CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Radomír D. Kokeš

Rok narození: 1982

Profese: pedagog, filmový kritik, filmový historik

Země: Česko

Radomír D. Kokeš

Úspěšný student doktorského oboru Teotrie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (2014. V současné době se věnuje pozicím odborný asistent na Ústavu filmu a audiovizuální kultury (FF MU), předseda Brněnského naratologického kroužku, teoretik vyprávění a fikčních světů, historik filmového stylu, filmový a literární kritik.
Mezi jaho zájmy patří například Poetika fikce (teoretický a historický výzkum na poli filmového stylu, vyprávění a fikčních světů), Teorie seriálové fikce (projekt analytické (a) estetické teorie, zabývající se problematikou seriality v audiovizuálním umění z perspektivy teorie fikčních světů), Historická poetika (výzkum dějin stylu, vyprávění a fikčních světů českého filmu), Dějiny filmových teorií (zaměření na ruský formalismus, český strukturalismus a americký neoformalismus), Filmová a literární kritika (pravidelné publikování kritických textů v českých médiích). Zdroj:blogger.com

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme